AKTUALITY
o čem si štěbetají ptáci pod Javořicí...

Od 1. května 2019 přijímáme objednávky na sezónu 2020

Rybník Velký Pařezitý

Dle posledních zpráv by měla být oprava hráze rybníku Velký Pařezitý dokončena na podzim roku 2019 a mělo by začít napouštění rybníku. 

                                                   Eduard Jakwerth                                                                                            jednatel společnosti

Vypuštění rybníku Velký Pařezitý

Přestože naše společnost Camp Velkopařezitý s.r.o. není ve věci opravy hráze rybníku Velký Pařezitý účastníkem řízení a nemáme tudíž žádné oficiální informace, považujeme za důležité upozornit naše hosty na skutečnost, že v souvislosti s opravou hráze došlo k vypuštění rybníku Velký Pařezitý. Ten nebude s největší pravděpodobností v rekreační sezóně 2019 napuštěn. Ke koupání jsou v okolí vhodné další přírodní rybníky, a to Malý Pařezitý, Horní a Dolní Mrzatec a Smrk.                                 Eduard Jakwerth