GDPR

Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů

V souladu s tzv. "GDPR", tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "nařízení") Vás informujeme, že zpracování Vašich osobních údajů provádíme pouze v takovém rozsahu, jaký je pro naše ubytovací zařízení uložen zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, kde jak u tuzemských hostů, tak i u cizinců je pro identifikaci ubytovaného hosta nutné vést: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu a údaje o zahájení a ukončení pobytu.

Pro snadnější a rychlejší komunikaci a také pro případné změny či mimořádné události evidujeme při rezervaci pobytu kontaktní e-mail a telefonní spojení osoby, která pobyt objednává. V případě skupiny více osob se od dalších osob kontaktní e-maily a telefonní spojení nevyžadují.

Telefonní číslo a kontaktní e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Sdělením kontaktního e-mailu a telefonního spojení při rezervaci pobytu udělujete souhlas se zpracováním údajů společnosti Camp Velkopařezitý, s.r.o., se sídlem Řásná č. 10, 588 56 Řásná, IČ: 607 02 788, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14852. Telefonní číslo a kontaktní e-mail jsou zpracovány pouze do doby realizace pobytu a po jeho ukončení jsou objednávky a potvrzení rezervace skartovány. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud se zpracováním těchto údajů nesouhlasíte, sdělte nám tuto skutečnost neprodleně písemnou formou. Vyjádření nesouhlasu nemá za následek zrušení pobytu.